Güvenlik Hizmetleri


Sürekli olarak daire sakinleri ile iletişim, güvenliğin sağlanması için ortak alanların ve mülkün korunmasını sağlığıyoruz.

Müşterilerimizin güvenliğe ihtiyaç duyduğu her noktada optimum maliyet & kalite skalasında hizmet sunabiliriz...


  • Özel güvenlik hizmetleri,
  • Gözetim hizmetleri,
  • 5188 sayılı özel güvenlik kanun danışmanlığı,
  • Görev başı ve tamamlayıcı eğitim hizmetleri,
  • Güvenlik ekipman ve teçhizat temini,
  • Yasal gereklilikleri yerine getiren,

Tüm bu özel ihtiyaçlara göre gerekli ekipman, kıyafet, sigorta, güvenlik sistemi ve kontrol alanları ile performans kriterleri belirlenerek düzenli bir sistem ihtiyacınıza ve bütçenize göre belirlenecektir.