Leo Sistem


Leo Sisteminin Uygulanmasi


Strateji

» Operasyonun toplam Gelir & Gider ilişkisi bağlamında değerlendirmek,
» Projenin değerinin korunması için gerekliliklerin belirlenmesi,
» Talep edilen servislere ve beklenen kaliteye yönelik proje bütçesinin belirlenmesi,
» Uygulamaların belirli aralıklarla bütçeye oranla takip edilmesi

Dökümantasyon

» Servislerde düzen, takip edilebilirlik ve şefaflık,
» Tüm operasyonun açık ve belirlenen lokasyonlarda ve/veya internette dökümantasyonu,
» Talep edilmesi durumunda kullanıcı kitapçıklarının oluşturulması,
» Tadilat ve tamirat servisleri


Süreçler

» Homojen & Entegre bina yapısında gerçekleşen süreçlerin adımlarının belirlenmesi,
» Müşteri gereksinimlerine göre optimize edilmiş süreçler,
» Adil maliyetlerin belirlenmesi,
» Maliyet ve işlemlerin sürekli optimize edilmesi

Raporlama

» Kalite yönetim sistemlerinin geliştirilmesi,
» Talep ile müşteri memnuniyeti anketlerinin hazırlanması ve akabinde hızlı aksiyon alma