Mali İşler Yönetimi ve Aidat Toplama


Mükemmel operasyon için Gelir & Gider dengesinin sağlanması...

Tüm mali defterlerin tutulması ve denetleme için gerekli ham bilgilerin sunulması.


  • Kat mülkiyet kanununun belirttiği defterlerin ve kayıtların tutulması,
  • Tüm ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerin takibi ve yönetime doğru zamanlarda iletilmesi ve işletmenin yönetimi,
  • Yönetimin belirlediği tarihlerde raporlama yapılması,
  • Site sakinlerine anlık veya sistematik bilgi ve mesaj gönderme,
  • Denetleme için gerekli raporların hazırlanması,
  • Kayıtların talep edildiğinde online olarak erişilebilmesi,
  • Dönem başında belirlenen bütçenin kontrolü ve kıyaslamalı takiplerinin ve raporlamalarının yapılması